Notícies

 
 

CIRCULARS I NOTÍCIES D'INTERÈS

- CIRCULAR NÚM. 24 - 2n TRIMESTRE 2.020
COVID-19: Protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç

ANNEX: Protocolo y Guía de buenas prácticas para establecimientos de comercio

- CIRCULAR NÚM. 23 - 2n TRIMESTRE 2.020
APROVACIO DE L'ORDRE SND/388/2020 DE 3 DE MAIG PER LA QUE S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS D'APERTURA DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS

ANNEX: Orden SND 388 2020

- CIRCULAR NÚM. 22 - 2n TRIMESTRE 2.020
Análisis diferenciado por temáticas del RD-ley 15/2020

ANNEX: Real Decreto Ley 15/2020

- CIRCULAR NÚM. 21 - 2n TRIMESTRE 2.020
Nuevo paquete de medidas de apoyo en la crisis del COVID-19

ANNEX: Nuevo paquete de medidad de apoyo en la crisis del COVID-19