Notícies

 
 

CIRCULARS I NOTÍCIES D'INTERÈS

- CIRCULAR NÚM. 6 - 1r TRIMESTRE 2.020
Nova Guia d'Implementació de comunicacions Proveïdors-Dispensadors ePT via Web Service

ANNEX: Guia d'Implementació de Comunicacions Proveïdors Dispensadors ePT

- CIRCULAR NÚM. 5 - 1r TRIMESTRE 2.020
Aclariments en relació a la Circular nº 4

- CIRCULAR NÚM. 4 - 1r TRIMESTRE 2.020
Instruccions per a la liquidació del proper gener en la tramesa del fitxer de dispensació i liquidació; explicació especial de les modificacions existents a les seves pàgines 24 i 25.

- CIRCULAR NÚM. 3 - 1r TRIMESTRE 2.020
Catàleg en formats PDF i XLS. Arran de la sol·licitud de diferents agremiats ens ha comunicat el CatSalut la nova adreça web per poder obtenir el catàleg tant en format PDF (que ja el teniu) com en format XLS, i així tenir l'opció de poder fer l'ús que necessiteu i molt especialment utilitzar-lo amb els proveïdors informàtics de cada ortopèdia.