Notícies

 
 

CIRCULARS I NOTÍCIES D'INTERÈS

- CIRCULAR NÚM. 32 - 3rn TRIMESTRE 2.020
Manual i nota informativa del catsalut en relació a la introducció a partir del proper dilluns dia 7 de setembre de la tramitació telemàtica obligatòria de les sol·licituds relacionades amb l’autorització a les empreses fabricants a mida de productes ortoprotètics.

ANNEXOS: Manual de tramitació i Comunicació empreses tràmit telemàtic

- CIRCULAR NÚM. 31 - 3r TRIMESTRE 2.020
Resum de la reunió informativa amb el Catsalut en relació a la introducció a partir del proper dilluns dia 7 de setembre de la tramitació telemàtica obligatòria de les sol·licituds relacionades amb l’autorització a les empreses fabricants a mida de productes ortoprotètics.

- CIRCULAR NÚM. 30 - 3r TRIMESTRE 2.020
Introducció a partir del dia 7 de setembre de la tramitacióo telemàtica obligatòria de les sol·licituds relacionades amb l‘autorització a les empreses fabricants a mida de productes ortoprotètics.

- CIRCULAR NÚM. 29 - 3r TRIMESTRE 2.020
Comentaris a la resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, pre la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública a determinats municipis.

- CIRCULAR NÚM. 24 - 2n TRIMESTRE 2.020
COVID-19: Protocol i guia de bones prąctiques per a establiments de comerē

ANNEX: Protocolo y Guía de buenas prácticas para establecimientos de comercio

- CIRCULAR NÚM. 23 - 2n TRIMESTRE 2.020
APROVACIO DE L'ORDRE SND/388/2020 DE 3 DE MAIG PER LA QUE S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS D'APERTURA DE DETERMINATS COMERĒOS I SERVEIS

ANNEX: Orden SND 388 2020